Liia

Så jäkla typiskt!
Idag fick jag vet att min neurolog har slutat på neuro mottagningen.
Han har fått andra uppdrag. 
Så jäkla typiskt! 
Jag har inte gett honom tillåtelse att sluta ;)

Som jag tidigare har jag nämnt. att jag har fått världens bästa vård, av
min neurolog, kurator och arbetsterapeut.

Han är mänsklig, lyssnar, observera, bra patient bemötan. 
Rätt person på rätt plats, helt enkelt!

Det är ju alltid så att, rätt person på rätt plats, oavsett arbetsplats, 
speciellt vården, som slutar.

För mig är det speciellt för att han slutar, 
eftersom jag har förtroende för honom, 
när det gäller min cancer.

Men det är väl så, 
att människor vill utvecklas inom sitt jobb.