Liia

Det är lätt att glömma...när man lever med cancer
Det är lätt at glömma att våga lita på livet när man har cancer.