Liia

Vad är en tragedi?
Göran Persson gjorde ett besök på mellanstadieskola och han kom till en av klasserna.
De var mitt uppe i en diskussion om ord och deras olika betydelser.
Läraren bad statsministern att leda diskussionen om ordet "tragedi".
Alltså fråga landets ledare om klassen kunde ge ett exempel på  en tragedi. 

En pojke rese sig upp och sade:
"Om min bästa vän, som bor på en bondgård, leker ute på åkrarna och traktorn
kör över honom så att han dör vore det en tragedi."
"Nej" sade Göran Persson, "det vore en olycka."

En flicka räckte upp handen:
"Om en skolbuss med 50 barn körde ut för ett stup, och alla i bussen dog,
så vore det en tragedi."
"Tyvärr inte," förklarade statsministern. "Det är vad vi kallar en stor förlust."

Det blev tyst i rummet. Inget mer förslag kom från barnen. Persson såg ut över rummet.
"Finns det ingen som kan ge mig exempel på en tragedi?"

En pojke räcker mycket tveksam upp med sin hand. Med låg stämma sade han;
"Om regeringens flygplan med Anitra Steen ombord blev träffad av en missil från ett av våra egna jaktplan och sprängdes i småbitar, det vore en tragedi."
"Fantastiskt", jublade Göran Persson.
"Helt rätt. Och kan du tala om för oss varför det skulle vara en tragedi?"

"Jo", sade pojken. "Det måste helt enkelt vara en tragedi, för det vore verkligen inge stor förlust
och det skulle förmodligen inte vara en olycka heller."