Liia

Rehabiliteringskurs för dom som har förvärvad hjärnskada
 Sundbyvik - Valjeviken folkhögskola, Ekeby Almby

Min arbetsterapeut tog med mig på studiebesök på en kurs för dom som har förvärvad hjärnskada. 
Förvärvad hjärnskada menas att hjärnskadan är inte medfött. 
Kursen är mer som en rehabilitering för oss med förvärvad hjärnskada, att kunna jobba med oss själva att komma tillbaka så drägligt liv som möjligt.

Jag började där,och jag trivdes väldigt bra. 
Att jag bara klarade av att gå 2 dagar i veckan till en början.

Det var individuellt anpassat efter varje elev.
Det var inte många lektioner vi alla elever var samtidigt. 
Men varje morgon samlades vi och gick igenom vad var och en skulle göra. 
Jag hade vattengymnastik, skapande och individuellt.
Efter jullovet blev jag erbjuden att gå 4 dagar i veckan. 
Men det funkade inte med min hjärntrötthet, så jag fick gå 3 dagar i veckan.
Men då fick vara med på gymmet samt att göra soppa på fredagar.

Att gå där, var som en skyddad verkstad för oss med hjärntrötthet.
Låg bra till, en mil utanför stan, lugnt och stillsamt. 
Bra personal som har fått erfarenheter av oss, vad hjärntrötthet innebär.
Jag var med människor som var i samma situationen. som upplever sviterna av hjärnskada, hjärntröttheten!

Det var här jag fick självinsikt, att jag inte kunde jobba.
Jag som ville gå ut och jobba, och jag skulle satsa att jobba 100%.
Ända sen jag blev sjuk, så ville jag till varje pris komma tillbaka till mitt gamla jag. 
Men jag ville inte ge upp min dröm. bara för att jag inte kunde just nu jobba, att få komma tillbaka till arbetslivet.

Men så fattades pengar för att fortsätta med verksamheten, personalkostnader ökar med åren, och kommunen hade anmärkning på ventilation, vatten och avlopp, och åtgärdas inte så fick inte Valjeviken folkhögskola inte fortsätta att bedriva verksamheten. 

Vi elever på skolan fick med hjälp av personalen på skolan, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, föreningen Hjärnkraft och hjärnskadekoordinator ge gehör att verksamheten behövs för oss hjärnskadade. 
Valjeviken folkhögskola har precis som alla andra folkhögskolor att dom har krav på att man har visst antal skolämnen, även om man har en profil på högskolan. Valjevikens folkhögskola profil är inriktad som rehabilitering för hjärnskadade. 
Landstinget kunde särbehandla Valjevikens folkhögskola, med att ge extra pengar.
Alla folkhögskolor ska behandlas med lika.
Vi  elever skrev brev till landstingets styrelse, till ordförande och landstingsdirektören, hur mycket den här kursen betydde för oss. Och dom kom på besök på skolan och tog till sig av våra berättelser. 
Dom insåg hur värdefullt den här kursen var, men åter igen som fick dom inte särbehandla Valjeviken folkhögskola. Det hade sin process och det drog ut på tiden. 
Valjeviken folkhögskola fick läggas ner verksamheten i Örebro. 
Och landstinget insåg behovet av sån här rehabilitering för förvärvad hjärnskadade som dom beslutade att starta i egen regi.
Det var en man som gick bort, och testamentera Fellingsbro folkhögskola till landstinget, eftersom han inte hade några arvtagare. Så landstinget beslutade att Fellingsbro folkhögskola starta upp en kursen för förvärvad hjärnskada. Men då kom oron, att åka till Fellingsbro, ca 5 mil utanför Örebro, var inte optimalt för oss med hjärntrötthet. För vissa på skolan åkte från Nora och Hallsberg. Men landstinget valde att lägga verksamheten vid teckenspråkstolk utbildnings lokal, som är en filial som ligger i Örebro, som Fellingsbro folkhögskola bedriver. Activa
Mitt i all ovisshet hur skolans framtid, så ville jag kasta in handduken, och ville börja arbetsträna.
Så det blev möte med min arbetsterapeut och min handläggare på försäkringskassan, och jag fick välja mellan Arbetsförmedlingen eller stiftelsen Activa hjälpa med arbetsträningen. 
Stiftelsen Activa är en stiftelse som hjälper människor som har funktionshinder, som står långt ifrån arbetsmarknaden med att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Jag hade hört gott om Activa, av människor i min närhet hade gått på Activa.  Själv hade jag dåliga erfarenheter av Arbetsförmedlingen, så valde jag Activa, det kunde inte bli sämre. Så jag var på avstämningsmöten hösten 2015 med min kontaktperson på Activa och gjort en utvärdering vad som skulle passa mig för arbetsträning.

Friksvårdskursen, Fellingsbro Folkhögskola
Vi fick börja på kursen redan vid första termin. 
Men vi fick vara i provisoriska lokaler, eftersom beslutet om att Fellingsbro folkhögskola skulle starta, så var dom tvungen att bygga om och anpassa en befintlig lokal efter en ny verksamhet. 
Vi var på Föreningarnas Hus, 3 förmiddagar i veckan tills våran lokal blev färdigt.
Planen var att det skulle bli klart januari 2016, men som alla andra byggen, så blir det försenat. 
Inflyttningen skedde 1 mars 2016, och hade invigning två veckor efter.
Det går inte att jämföra med gamla kursen, för miljön vid Sundbyvik låg vackert intill Hjälmaren.
Nu är vi stan, all stress som är i stan.
Ny personal, nytt annorlunda schema, med studiebesök på schemat också. 
Men personalen har gjort så bra som möjligt efter nya förutsättningar. 
Man kan inte jämföra med gamla skolan, man blir bara ledsen då.
Vi får vara glad att kursen finns kvar, för alla nya som får förvärvad hjärnskada får en möjlighet att få rehabilitering efter sin hjärnskada.  
Dock är jag lite besviken på att personalen på Sundbyvik, inte fick anställning på friskvårdskursen.